Untitled 1 - بهترین نانوایی ها و شیرینی فروشی های دنیا

اگر شما هم عاشق نان و شیرینی های مختلف هستید ، با صدف تورز همراه شوید تا با 24 عدد از بهترین مغازه های شرینی پزی و نانوایی در سراسر جهان آشنا شوید. اگر به هرکدام از شهر هایی که در ادامه ذکر می شود سفر کردید، حتما به نانوایی و شیرینی های معروفش بروید و یک بار هم شده مزه حاص نان وشیرینشان را تست کنید.

بهترین نانواییها و شیرینی فروشی های دنیا
بهترین نانواییها و شیرینی فروشی های دنیا