پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی تهران

ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت توضیحات زمان Est/Act تاریخ
Meraj Air JI4805 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/28/2017
Taban HH7271 Istanbul On time Boarding 7:45:00 PM 7:45:00 PM 2/28/2017
Iranair IR3405 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/28/2017
Iranair IR697 Damascus Delayed Check in gate 8:00:00 PM 1:00:00 AM 3/1/2017
Mahan Air W5142 Damascus Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/28/2017
Emirates EK980 Dubai On time Ready to depart 8:05:00 PM 8:05:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W5071 Delhi On time Boarding 8:10:00 PM 8:10:00 PM 2/28/2017
Thai Airways TG528 Bangkok On time Check in gate 8:45:00 PM 8:45:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W5081 Guang Zhou On time Check in gate 9:00:00 PM 9:00:00 PM 2/28/2017
Iranair IR814 Kualalumpur Cancelled 9:20:00 PM 9:20:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W5051 Bangkok On time Check in now 9:45:00 PM 9:45:00 PM 2/28/2017