دریافت فایل PDF نسخه قابل چاپ

گوانجو

   
اعتبار تا تاریخ:  
Guangzhou

گوانجو
کانتر: همه کانترها
هتل تعداد
شب
اتاق درجه و
 سرویس
دو نفر
(هر نفر)
یک نفر کودک با تخت  
  بدون تخت
کمیسیون توضیحات
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 42,000,000 54,200,000 0
0
0 12-23JAN (بلیط و ویزا 29/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 44,000,000 58,000,000 0
0
0 12-23JAN (بلیط و ویزا 29/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 42,500,000 55,900,000 0
0
0 15-27 JAN ( بلیط و ویزا 29/000/000ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 44,000,000 59,500,000 0
0
0 15-27 JAN ( بلیط و ویزا 29/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 44,500,000 53,000,000 0
0
0 17-25 JAN ( بلیط و ویزا 35/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 46,000,000 55,600,000 0
0
0 17-25 JAN ( بلیط و ویزا 35/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 40,000,000 52,200,000 0
0
0 19-30JAN ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 42,000,000 56,000,000 0
0
0 19-30JAN ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 36,500,000 45,000,000 0
0
0 22-30 JAN ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 38,000,000 47,600,000 0
0
0 22-30 JAN ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 42,500,000 55,900,000 0
0
0 22JAN-03FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 44,000,000 59,500,000 0
0
0 22JAN- 03FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 36,500,000 45,000,000 0
0
0 05-13 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 38,000,000 47,600,000 0
0
0 05-13 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 42,500,000 55,900,000 0
0
0 05-17 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 44,000,000 59,500,000 0
0
0 05-17 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 38,000,000 50,200,000 0
0
0 07-17 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 40,000,000 54,000,000 0
0
0 07-17 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 38,000,000 50,200,000 0
0
0 09-20 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 40,000,000 54,000,000 0
0
0 09-20 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 36,500,000 45,000,000 0
0
0 14-22 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 38,000,000 47,600,000 0
0
0 14-22 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 34,500,000 43,000,000 0
0
0 16-24 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 368,000,000 45,600,000 0
0
0 16-24 FEB ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 39,800,000 50,500,000 0
0
0 21-03 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 44,000,000 54,500,000 0
0
0 21-03 FEB ( بلیط و ویزا 27/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 34,500,000 43,000,000 0
0
0 23FEB - 03MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 36,000,000 45,600,000 0
0
0 23FEB -03 MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 34,500,000 43,000,000 0
0
0 26FEB - 06MAR( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 36,000,000 45,600,000 0
0
0 26FEB - 06 MAR( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 37,800,000 48,500,000 0
0
0 28FEB -10MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 40,000,000 52,500,000 0
0
0 28FEB -10MAR( بلیط و ویزا 257/000/000 ریال)
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 34,500,000 43,000,000 0
0
0 02-10MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 36,000,000 45,600,000 0
0
0 02-10 MAR( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 38,000,000 50,200,000 0
0
0 02-13 MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 4* BB 40,000,000 54,000,000 0
0
0 02-13 MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
The CAVAN Hotel 10 STANDARD 5* BB 34,500,000 43,000,000 0
0
0 05-13 MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
IMPERIAL TRADERS 10 STANDARD 5* BB 36,000,000 45,600,000 0
0
0 05-13 MAR ( بلیط و ویزا 25/000/000 ریال )
کلیه قیمت ها به ريال می باشد.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت ماهان ایر + ویزای گروهی

نکات ضروری:

*پرواز و هتل به صورت چارتر و گارانتی می باشد و غیرقابل تغییر و کنسلی می باشد.
*مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد.

مدارک لازم برای ویزا:

مدارک لازم جهت اخذ ویزا-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار،بلیط پرواز ، تمکن بانکی با مهر برجسته بانک ،یک قطعه عکس رنگی4 ×6،