دریافت فایل PDF نسخه قابل چاپ

شانگهاي

   
اعتبار تا تاریخ:  
SHANGHAI

شانگهای
کانتر: همه کانترها
هتل تعداد
شب
اتاق درجه و
 سرویس
دو نفر
(هر نفر)
یک نفر کودک با تخت  
  بدون تخت
کمیسیون توضیحات
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 38,900,000 49,500,000 0
0
0 04-12 JAN ( بلیط و ویزا 28/500/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 38,900,000 49,500,000 0
0
0 11-19 JAN (بلیط و ویزا 28/500/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 38,900,000 49,500,000 0
0
0 22-30 JAN ( بلیط و ویزا 28/500/000 ریال )
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 38,900,000 49,500,000 0
0
0 05-13 FEB ( بلیط و ویزا 28/500/000 ریال )
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 36,900,000 47,500,000 0
0
0 08-16 FEB ( بلیط و ویزا 26/000/00 ریال )
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 36,900,000 47,500,000 0
0
0 12-20 FEB ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 40,000,000 53,300,000 0
0
0 13-23 FEB ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 40,000,000 53,300,000 0
0
0 20FEB -02MAR ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 40,000,000 53,300,000 0
0
0 24FEB - 06MAR( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 36,900,000 47,500,000 0
0
0 26FEB -06MAR ( بلط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 36,900,000 47,500,000 0
0
0 01-09 MAR ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 38,500,000 50,500,000 0
0
0 05-14 MAR ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
RADISSON BLU HONGQUAN 7 STANDARD 5* BB 36,900,000 47,500,000 0
0
0 12-20 MAR ( بلیط و ویزا 26/000/000 ریال)
کلیه قیمت ها به ريال می باشد.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت ماهان ایر + ویزای گروهی

نکات ضروری:

*پرواز و هتل به صورت چارتر و گارانتی می باشد و غیرقابل تغییر و کنسلی می باشد.
*مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد.

مدارک لازم برای ویزا:

مدارک لازم جهت اخذ ویزا-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار،بلیط پرواز ، تمکن بانکی با مهر برجسته بانک ،یک قطعه عکس رنگی4 ×6،